Ανεκτικότητα

Ανεκτικότητα Θα σιγήσουν οι λέξεις στη σκιά της Ακρόπολης και θα μείνουν οι μνήμες κρεμασμένες στους βράχους Στα λικνίσματα του ανέμου θα αντανακλούν ψιθυρίσματα από τις διηγήσεις απραγματοποίητων συναντήσεων στην ανεκτικότητα της θλίψης