Λυτρωτικά όνειρα


 

Λυτρωτικά όνειρα

 

Λυτρωτικά όνειρα

αφηγούνται σιωπές

στις περιοχές του χρόνου

διυλίζοντας

ενοχικά τραύματα

εθισμένα στη λήθη.