Της συνείδησης τείχος
Της συνείδησης τείχος

Στη βαθιά και αδιάβλητη συνείδηση
του ανθρώπου
υπάρχει πάντα ένα τείχος
που προσδοκά να γκρεμιστεί
στη χρονογραφία των αντηχήσεων
σε καιρούς νηπενθείς
με τον χρόνο να διορίζει στιγμές
επαληθεύοντας την μοίρα του καθενός
καθώς βιώνει το αλάνθαστο
ενός αδιαπραγμάτευτου πεπρωμένου!