Λέξεις στα σύννεφα

Λέξεις στα σύννεφα


Θέλησες
να ανεβάσεις λέξεις στα σύννεφα
για να ταξιδέψουν με βροχή και αέρα
να στάξουν στο πήλινο σώμα σου θύελλες
που μεταμορφώνονται σε ποιήματα
από στόματα ποιητών,
ηχώντας την υπόσχεση
μιας αναπάντεχης προσδοκίας στο χαρτί
ως εκεί που η αθωότητα
ξεπλένει μνήμες και θύμησες
στη ρέμβη νυχτερινών εγκαταλείψεων.