Όλα αρχίζουν με - Α - (Άλφα)Όλα αρχίζουν με - Α - (Άλφα)

Μουσκεύεις με δάκρυα
το Ά-ρρητο του Α-σύλληπτου
που δεν κατανοείς
αλλά το βρίσκεις εντός σου
συνομιλώντας
με το Α-σύνορο του Α-πείρου…