Ασυμφιλίωτα δάκρυα
Ασυμφιλίωτα δάκρυα

Σε απόκρημνους γκρεμούς ματιών
πέφτουν ασυμφιλίωτα δάκρυα
επιθυμώντας να σώσουν πτώσεις
μιας ψυχής που προσπαθεί
να επουλώσει τραύματα ανοιχτά
μήπως και συμφιλιωθεί
το παρελθόν με το αίμα.

Δεν αρκεί η νοσταλγία του άφατου
όταν μένουν απόρθητες λέξεις
να εξηγούν τα ανείπωτα
σε εγκαταλειμμένα φορτία πόνου.