ΞεχειμωνιάζουμεΞεχειμωνιάζουμε

Ξεχειμωνιάζουμε
σε ιδιόκτητα σύννεφα
που περιπολούν
στην ακρώρεια του χρόνου
με βυθισμένες μνήμες
λειαίνοντας τις ψυχές μας
στη λευκότητα του χιονιού
που γεννά ευσπλαχνία
στα κάτοπτρα των ονείρων μας!