Ασύλληπτο φως

Ασύλληπτο φως

Πάντα ανιχνεύεις
το ασύλληπτο φως που πηγάζει 
από τις ψυχές των ανθρώπων
ερμηνεύοντας
απόκοσμα μυστικά.

Τι κι αν κάποιοι
επιμένουν να λένε
πως κατοικεί
στο διάκενο της ουτοπίας
εσύ, παραμένεις πιστός δεσμώτης
της αόρατης δύναμης
που ευσπλαχνικά κινεί
το Σύμπαν…