ΜηνΜην

Μην…
Μην ανοίγεις τα μάτια
μόνον άκου τις λέξεις
που ριγούν άναρθρα
σαν πέφτουν
στο σκοτεινό τοίχο της καρδιάς
επιθυμώντας να κατοικίσουν
στην αιωνιότητα της στιγμής σου
πριν αναληφθούν στο εφήμερο.