Απώλειες


Βαραίνουν τα βλέφαρα οι απώλειες… 

Αρχεία που κάποτε φύλαξες
φίλοι που κάποτε συναντήθηκες
όλα ενταγμένα στη σειρά μιας ζωής
απεμπολίζονται στα ενέχυρα του χρόνου
με την ψευδαίσθηση
πως είναι εδώ οι μετοχές επιθυμιών
που επουλώνουν αιφνίδια ραγίσματα
στη διάσταση της απώλειας.