Σε περίμενα...( Άγγελου Πετρουλάκη-Σοφίας Στρέζου)


Άγγελος Πετρουλάκης

Σε περίμενα…
Χρωμάτιζα τη νύχτα,
έδινα ονόματα στα ποτήρια του κονιάκ,
σχεδίαζα μια φυγή με τ' όνομά σου.
Επέστρεψες με κείνη τη θλίψη που αγάπησα
...και που δε σημαίνει τίποτα περισσότερο
από το επέκεινα της χαράς μας.
Δραπέτες ονείρου ξανά και ξανά..


Σοφία Στρέζου

Σε περίμενα…
περιπλανώμενη
στο αγεωγράφητο των αισθήσεων
σχεδιάζοντας τον χάρτη
της φυγής σου.
Επέστρεφες
με πληρωμένο εισιτήριο ανακωχής
ονειροπολώντας δραπετεύσεις
που έσταζαν αναχώρηση
στους τρεμάμενους προσανατολισμούς
των στίχων…