Γυάλινος κόσμος


Τους γυάλινους κόσμους
μόνον ένας ποιητής
θα μπορούσε να σπάσει
με τις λέξεις του...
κρύβοντας μικρά κομμάτια
στις τσέπες του.

Πως ν' αντέξει
τόσους αντικατοπτρισμούς
σε μια χώρα
που πια κανείς
δεν διαβάζει...