Τελευταία Ιστόρηση

Τελευταία Ιστόρηση Με χέρια παγωμένα ανασκάπτεις κύματα μεσοπέλαγα ναυαγός νομίζοντας πως θα σε φέρουν μετέωρο απέναντι στη συμπαντική νοσταλγία ενός χαμένου Παράδεισου! Ταξινομείς λάθη και αστοχίες που στοιχειώνουν το απρόσμενο μιας άρνησης με τελεσίδικες σιωπές στο κατώφλι της τελευταίας ιστόρησης του τελευταίου ποιήματος σβήνοντας για πάντα εικόνες και λέξεις στους ναυαγισμούς της άχρονης νύχτας!