Σωμάτων Μονόλογοι

Σωμάτων Μονόλογοι

Μαλλιά αχτένιστα
από το δροσερό αεράκι
επιθυμούν να φτάσουν
στον ουρανό των ματιών
κι από 'κεί να καταποντιστούν
στους γκρεμούς των χειλιών
για να πάψουν να αιωρούνται λέξεις
πάνω στα κύματα
παρά μόνον να μαρτυρολογούν
πόθους στην άμμο
στους μονόλογους των σωμάτων !