Διάφανη απουσία


Διάφανη απουσία

Διάφανη απουσία…
εισβάλλεις
στη διαστολή του απόβραδου
σαν παρουσία
ακολουθώντας με υγρά βήματα
οφειλές μνήμης στην άμμο.

Από την κρύπτη της θάλασσας
ψιθυριστά
επαναφέρεται η ανάμνηση
μα καθώς κύματα ανεβοκατεβαίνουν
χάνεται η αφή
επαληθεύοντας το «Άγνωρο»