Χρόνου επουλώσεις
Χρόνου επουλώσεις

Κι αν σου ζητηθεί
να επουλώσεις
την πληγή του χρόνου
μην αρνηθείς
να συμφιλιωθείς
με το πέρασμά του
που ανοίγει πληγή
στη δική σου ψυχή

μην αρνηθείς την ανατροπή
στη διάρκεια μιας μέρας ακόμα
σαν επουλώνει στιγμές
στο χρόνο που χάνεται… φεύγει…