Σιωπή πέτρινη
Σιωπή πέτρινη

Στην άκρη της θάλασσας σιωπή πέτρινη
αναζητά μια φωνή
για να εκφράσει το ανέκφραστο
λίγο πριν έρθουν τα κύματα
να αφηγηθούν στον αιώνα μας
όλες τις αποσιωπημένες λύπες…