Καρδιά καιόμενη
Καρδιά καιόμενη - Σοφία Στρέζου

Τούτη η καρδιά
που μέσα σου καίει
είναι παλιός απόγονος της φωτιάς,
αφήνει στάχτη στο σώμα μου
γεννώντας όρθρους μεσάνυχτα
στη λάμψη κεριών άλιωτων
για να ανασαίνουν αισθήματα
σε θερισμένα σκοτάδια
υμνώντας το αίνιγμα της αγάπης!