Ενθυμήσεις


Ενθυμήσεις
Έμυ Τζωάννου - Σοφία Στρέζου

Έμυ Τζωάννου

Κάθε αλήθεια κι ένα αστέρι
στον ουράνιο θόλο της νυχτιάς…

Στις ξαστεριές της που αγρυπνούν
υφαίνονται εξιστορήσεις
στον αργαλειό των ενθυμήσεων.

Σοφία Στρέζου

Κάθε αλήθεια και μια μοίρα
στο τόξο του πεπρωμένου

Κάτω από τη λάμψη των άστρων
επιστρέφουν φθίνουσες ενθυμήσεις
αμβλύνοντας προσδοκίες
στο άλγος της νύχτας