Κανένα πέλαγος, Κανένας ουρανός / Έμυ Τζωάννου - Σοφία Στρέζου

Κανένα πέλαγος, Κανένας ουρανός / Έμυ Τζωάννου - Σοφία Στρέζου

Έμυ Τζωάννου

Κανένα πέλαγος δεν λησμονεί
τα τραύματά του
από τις οργισμένες τρικυμίες του

Κανένας ουρανός δεν σιωπά τους λυγμούς του από τους σπασμούς των ανεμοστρόβιλων

Σοφία Στρέζου

Κανένα πέλαγος δεν λησμονεί
την αλμύρα
από τα δάκρυά μου

Κανένας ουρανός δεν σιωπά
τους αναστεναγμούς
από το άωρο της φυγής σου