Σκορπισμένα ρίγηΣκορπισμένα ρίγη

Αφρόντιστοι άνεμοι
στέλνουν κύματα
σε βράχους υπομονής
με σκορπισμένα ρίγη
στην ακτή της απελπισίας
από την θνητότητα του Τέλους
σαν έρχεται από του σκότους
τη μακρινή θάλασσα
ως τις παράκτιες γραμμές της λύπης