Το τελευταίο σου ταξίδι… Πατέρα!

Το τελευταίο σου ταξίδι… Πατέρα!

Αχ… πολύ αναμονή
για το αναμενόμενο
που την καρδιά έσφιγγε
το άγνωστο των συναισθημάτων.

Είναι που το πλήρωμα του χρόνου έφτασε
για το τελευταίο «αντίο»΄
του μεγάλου αποχαιρετισμού!

Τώρα ξέρω πως… η ψυχή σου
λύνοντας την εξίσωση της ύλης
επιτέλους θα αναπαυθεί
για να περιδιαβαίνει
τις αόρατες αποστάσεις της μετάβασης
μέχρι να στεγασθεί
στα άυλα πεδία… της αιωνιότητας.