Άθαφτες επιθυμίες
Στιγμές ανυπαρξίας
κατάσαρκα φορείς διακτινισμούς
στου κενού το επέκεινα
αθροίζοντας ανεμπόδιστα
άθαφτες επιθυμίες
που δεν φλυαρούν
παρά μονάχα λαχταρούν να πραγματοποιηθούν
πριν ο χρόνος τις εντάξει
σε ανικανοποίητα και ξέπνοα ουσιαστικά
στην επικράτεια του «θέλω»…