Σιωπή...

Η σιωπή
φανερώνει ηττημένες λέξεις
από καταποντισμένους έρωτες.