Κατακόμβες ονειροδοχείων
Αφήνεσαι…
στην παλίρροια της σκέψης
για να μην λιμνάζει σε βάλτους
απραγματοποίητων ονείρων.

Ξέρεις καλά πως…
δεν διασώζεται η ύλη
που άυλη πια σέρνεται
στις κατακόμβες ονειροδοχείων,
με μαύρο μελάνι σχεδιάζει όρια
ταριχεύοντας ακατάληπτες φλυαρίες
σε μέλλοντα χρόνο.