Χαρά !
Τι κι αν η χαρά
απροετοίμαστο σε βρει…

Κράτα τον χρόνο
για τα ομορφότερα
που κλείνονται
στην ανάσα της στιγμής σου