Εξαγνισμός

Ζεστός πηλός
το αρχικό σώμα σου
φτιαγμένο στις όχθες του Νείλου
γεμάτο πεθυμιές ταξιδιού
για νέες εγκατοικίσεις
στην άκρη της Τροίας.

Κανένας Ελλήσποντος
δεν είναι για Σε
απροσπέλαστος.

Αγρίμι ατιθάσευτο
σε νέες προκλήσεις
ζητάς να μερέψεις κύματα
στου Αιγαίου τις πλεύσεις.
Κι όσο Αφήνεις πίσω σου
την Αίγυπτο της σοφίας
ακολουθώντας πιστά
το φως γνώριμου αστεριού,
τόσο δένεσαι με κλωστή
για να ανυψωθείς
θυσιάζοντας στους Θεούς
τη σπίθα της αναζήτησης
εξαγνίζοντας με τη φωτιά
φόβους.