Οδός Ζωής

Οδός Ζωής
ο δρόμος που μαζί περπατήσαμε
κι ας μη γνωριστήκαμε
κι ας μη συναντηθήκαμε ποτέ
στις παράλληλες διαδρομές
που χάραζαν λέξεις
τη συντριβή μιας υπόσχεσης
στα αργοπορημένα στερεότυπα
που επιβάλλουν τα «πρέπει».

Οδός Ζωής
με αριθμημένους μύθους
στην αθροιστική της «ήττας»
στην αφαιρετική της «άμυνας»
στην πολλαπλασιαστική της «πτώσης»
στην διαιρετική της «πτήσης»

Άναρχα πορευθήκαμε
στην Οδό Ζωής
επινοώντας προορισμούς
σε ταριχευμένες πατρίδες.