Έμεινα με τους λίγους ΙΙ
Έμεινα με τους λίγους

με εκείνους που ανάπλασαν
τον κατακερματισμένο κοσμικό ρυθμό
στις ατελείς διαιρέσεις του χρόνου
επιβεβαιώνοντας πως το Ένα
είναι μέρος του όλου
και το όλον είναι μέρος του Ενός.

Κανείς πια δεν θυμάται τις πλοηγήσεις
σε μεταφυσικές θάλασσες μνήμης
με καταβυθίσεις στην πλατωνική φιλοσοφία
και στην ιστορία των ιδεών.

Ορφανός παραμένει ο Ορθός Λόγος…

Κι όσο φτωχαίνει η Κατάφαση
η Άρνηση διεκδικεί τρόπαια
στην ασύλληπτη εμπειρία του αδύνατου
υπερβαίνοντας ανεξεταστικά
αρχαίους μύθους που οδηγούν… στη σοφία.

Έμεινα με τους λίγους…