Υπερώα της θύμησης


Υπερώα της θύμησης

Βαδίζει μόνη
στην άκρη της θάλασσας
στέλνοντας ανεπίδοτα χαμόγελα
στα κύματα…
συνομιλεί τρυφερά
με τα ανεμίσματα του Ιούνη
σαν εξομολογείται αναπόφευκτες ήττες
στα υπερώα της θύμησης