Αγάπης Υπέρβαση


Αγάπης Υπέρβαση

Πάντα η αγάπη
θα αναζητά το σχήμα της
στην αιωνιότητα
υπερβαίνοντας
το αγκάθι της ύπαρξης !