Μυαλού σχεδιάσματα


Μυαλού σχεδιάσματα

Άλλη μια φορά
το μυαλό σχεδιάζει
την σκοτεινή του τάφρο
στα όρια της ψυχής
καθώς αναπολεί
εκείνη τη φωτεινή περίοδο
σαν καταργούνταν τα άλλοθι
στις προμετωπίδες των λέξεων
και η σιωπή συναντούσε σκιές
στα διανυκτερεύοντα χειρόγραφα
από το εκκρεμές όνειρο
του αναπόφευκτου…