Όσο κι αν θέλησα

Όσο κι αν θέλησα

Όσο κι αν θέλησα
να πλησιάσω τον δρόμο σου
πάντα μια άγραφη σελίδα
περίμενε να γεμίσει
από τη χαμένη ελπίδα μιας συνάντησης
στην πορφυρή ανταύγεια του δειλινού!