Το ταξίδι των σωμάτων

Το ταξίδι των σωμάτων

Ίσως,
να θυμάσαι ακόμα
πως τα σώματα ταξίδεψαν
σε σιωπηλές αισθήσεις
και τ’ αγγίγματα έραναν τις ψυχές
με ακατάληπτους ήχους
σε μυστικές συναντήσεις
στην ομίχλη
ενός νέου Παράδεισου…