Προσανατολισμός
 Προσανατολισμός

Κοιτάζεις τη βροχή
να κυλά στο τζάμι
μαζί με τον καφέ
και τα γραμμένα λόγια στο χαρτί
που δεν είπες
αμβλύνοντας προσδοκίες
στην κοίτη του χρόνου…