Η φυγάδευση του ονείρου

Η φυγάδευση του ονείρου

Κάθε άγγιγμα κι ένας ψίθυρος
προσπαθεί να διασώσει ρωγμές
λίγο πριν αναλφάβητα βήματα
φυγαδεύσουν το όνειρο
στου πόθου την αταξίδευτη θάλασσα…