ΑντιστάσουΑντιστάσου

Όταν γνωρίσεις τον παραλογισμό
αντιστάσου σε εκείνο
που γεννά το παράλογο !