Ο χρόνος


Ο χρόνος

Ο χρόνος είναι στιγμές που χωρούν
στο συνειδητό και στο ασύνειδο
στο συλληπτό και στο ασύλληπτο
του κόσμου…