Αγκυλωμένα σώματαΑγκυλωμένα σώματα 

Στη ζέση του παραμυθιού
αντικριστά
αγκυλωμένα σώματα
με ανοχύρωτα βλέμματα
στενάζουν σε όρια τέλους.

Επιμένουν να καταργήσουν
εξισώσεις που αφορούν
ένα απροσδιόριστο μέλλον
στην περιφέρεια
μιας απρόσμενης λάμψης.