ΨυχήΗ ψυχή πάντα θα ανιχνεύει τα σύνορα
και της πιο μικρής λεπτομέρειας
που την καθιστούν όμως ικανή
στην λήψη και στην απαγκίστρωσή της
από την φθορά...