Το σύννεφο

Στα χέρια μου πήρα το σύννεφο
που άπλωσα να σκεπαστείς
μα εσύ το ξέχασες

Πάλι μια μέρα θα φανεί
για να καταλυθεί η υπόσχεση
πως τάχα πίσω από κάθε σύννεφο
μια βροχή σταλάζει επιθυμίες και λύσεις
στα αδιέξοδα της συγνώμης

Μη μου στερείς τα χιόνια
από τις κορφές του Ολύμπου
δεν έλιωσαν ακόμα
οι πάγοι του ύψους