Ασυνάρτητες νίκες

Εχέμυθα σύννεφα
φύλαξαν ψιθυρισμούς
σε θυρεούς μνήμης
αντέχοντας ρίγη
ανέφελης ήττας
με ασυνάρτητες νίκες.