21ος αιώνας μ.Χ.Έμαθες ν’ αγαπάς
όλα τα θραύσματα
μιας αέναης καθημερινότητας
καθώς αναβλύζει
στην ιερότητα της μέρας
το νέο προσδόκιμο
που επιθυμείς να πραγματώσεις
στον αιώνιο κύκλο του ήλιου
στην απειρότητα του σύμπαντος
στην αυγή του 21ου αιώνα μ.Χ.