Νέος ΠαράδεισοςΕπιζητούσες
να καταργήσεις την άβυσσο
χτίζοντας ένα νέο Παράδεισο
στους πρόποδες καιρών άρρωστων
για να συνάξεις όλους τους κολασμένους
περιθάλποντας ψυχές τρικυμισμένες.

Επιθυμούσες
να καταλύονται θάνατοι
με άυλα περιβλήματα
στην αυθαιρεσία…  του Άδη!