Ρημάτων κτερίσματα


Ντυνόμουν κατάσαρκα ρήματα
για να κρύψω πληγές ανεπούλωτες      
στη στάχτη του χρόνου

Αιωρούμαι
Εξαντλούμαι
Εγκαταλείπομαι

Συχνά αποδημούσαν
κι ύστερα πάλι επέστρεφαν
με μανία να αποδομήσουν
φλογισμένες αισθήσεις
στο τεντωμένο μου δέρμα
που είχαν πάνω τους
το όνομά σου

ψηλαφώντας νέα ρήματα
στην ενηλικίωση του πόθου
γραμμένα στη σάρκα
άληκτων αισθημάτων

Αιχμαλωτίζομαι
Μεταμορφώνομαι
Αγαπιέμαι