Ελπίδες
Απλωμένα δίχτυα
περισυλλέγουν ελπίδες
που πιάστηκαν
στη θάλασσα της απελπισίας.

Ακριβές λέξεις (οι ελπίδες)
από συλλαβές απρόβλεπτες
παλιννοστούν
με αναποφάσιστες πλεύσεις
στην αλμύρα της λήθης
υποθάλποντας
αναβολές παραφροσύνης.