Χαμένοι στίχοι

Χαμένοι στίχοι
εποικούν σε σάβανα…

Κανείς δεν τους ψάχνει,
μόνον ψυχές διαμελισμένες
αναζητούν την κρυμμένη μνήμη
σε σπαρακτικούς κρίκους ανάμνησης
στενάζουν θρηνητικά
επιμένοντας να ψιθυρίζουν
σώματα ποιημάτων
στην ανορθογραφία αφύλαχτης θύμησης
με φονικές λέξεις…