Άστρο της Ανατολής


Ξεστράτισε ξοπίσω σου
ένας αναστεναγμός απόγνωσης
που δεν άκουσες
ούτε είδες
το άστρο της ανατολής. ..

Στη πιο λαμπρή του θύμηση
εσένα θυμόταν
σε υπολείμματα νοσταλγίας
εξαφανίζοντας
όλες τις διάττοντες ύλες
στις λαμπρές ουραίες τριβές του.