Καλό Πάσχα!

Μεγάλη εβδομάδα των Παθών και της κατάνυξης!
Του Μεγάλου Πένθους και των θλιμμένων ύμνων!
Της Μεγάλης περισυλλογής και της συγκίνησης!
Της Ανάστασης και της Αγάπης, στις καρδιές όλων!

Καλό Πάσχα!
Σοφία Στρέζου