ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - Της μνήμης... κόκκινη θάλασσα